Prawo cywilne

 • zobowiązania (np. pozywanie i reprezentacja w sprawach o zapłatę),
 • prawo spadkowe
 • księgi wieczyste i hipoteki
 • umowy cywilnoprawne
 • odszkodowania (m.in. komunikacyjne, wypadkowe)
 • ochrona dóbr osobistych
 • obrót nieruchomościami
 • zasiedzenie
 • użytkowanie wieczyste i służebności
 • sprawy o podział majątku wspólnego
 • najem i dzierżawa
 • zniesienie współwłasności